• 10:00 - 15:00
  • servis@kinik.sk

O nás

Spoločnosť KINIK s.r.o. sa zaoberá komplexnou výstavbou telekomunikačných sietí v rozsahu od lokálnych wifi sietí po siete mobilných operátorov. 

Na telekomunikačnom trhu pôsobíme od roku 2008.

Medzi naše hlavné činnosti patria:

  • návrh technického riešenia telekomunikačných stavieb
  • projektová príprava telekomunikačných stavieb v súlade s platnou legislatívou
  • vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie vrátane konštkrukčných výkresov
  • komplexná výstavba telekomunikačných stavieb

Pred kvantitou uprednostňujeme kvalitu dodávaných služieb.